Brunswick

Click here forBrunswick ® Canada

Informatie over tonijn

Tonijn behoort tot een zoutwatervisfamilie bestaande uit verschillede soorten roofvissen. Het hangt van de soort af hoe groot ze worden, welke kleur ze zijn en hoe sterk ze smaken. Tonijn smaakt meestal niet erg sterk, waarom kinderen vaak liever tonijn eten dan zalm. Van alle vissen in de zee zwemmen tonijnen het hardst. Hoewel tonijn al eeuwenlang een zeer geliefde voedselvis is, weten we maar bitter weinig van ze af. Alleen maar dat ze overal in de oceaan voorkomen, in de meest uiteenlopende vormen, en erg vlug en behendig zijn.

VISGEBIED

Tonijn staat onder controle van vijf regionale visserijorganisaties (RFMO's):

• Het westelijke deel van de Atlantische Oceaan

• Het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan

• De Indische Oceaan

• Het oostelijke deel van de Stille Zuidzee

• Het westelijke deel van de Stille Zuidzee.


DE GESTROOMLIJNDE TONIJN

Tonijn is één van de mooiste vissen in de zee. Hij heeft fijne kleuren en een prachtig gestroomlijnd lichaam dat bij zijn evolutie kennelijk uitgekomen is bij een maximale hydrodynamische verfijning. Als een tonijn hard wil zwemmen trekt hij zijn vinnen terug in speciale groeven, terwijl zelfs zijn ogen afgedekt worden totdat ze een glad oppervlak vormen met de rest van zijn kop.

WAAR KOMT DE TONIJN VOOR?

De tonijn komt voor in het wijdopen zeewater en niet bij de kust. Hij bevindt zich vooral in de bovenste waterlaag, de zogenaamde gemengde laag, die verwarmd wordt door de zon en de lucht, vermengd wordt door de wind en de golven en dus een rijk geschakeerde habitat vormt. De tonijn komt in warm water voor. De skipjacktonijn komt bijvoorbeeld alleen maar voor in water dat warmer is dan 25o C.

NOMADEN

De tonijn is een trekdier. Het zijn echte nomaden en met behulp van wetenschappelijk onderzoek is uitgewezen dat de Albacore tonijn met een snelheid van 25 km per dag een afstand aflegt van meer dan 8.500 km, helemaal van Californië naar Japan

HOE HAALT DE TONIJN ADEM?

Tonijnen moeten alsmaar doorzwemmen. Ze stoppen nooit. Om genoeg zuurstof naar binnen te krijgen moeten ze één lichaamslengte per seconde afleggen. Ze krijgen hun zuurstof uit het water in plaats van uit de lucht. Ze zwemmen met hun mond open, zodat het water over hun kieuwen schiet en ze daar hun zuurstof eruit kunnen halen. Vanwege dat systeem moeten ze altijd blijven zwemmen en kunnen ze nooit stoppen.

HET DIEET VAN DE TONIJN

Vanwege dit constant in beweging blijven gebruikt een tonijn enorme hoeveelheden energie en moet hij ontzettend veel eten. Een tonijn eet meestal een kwart van zijn gewicht per dag! Hun menu bestaat uit vis, schaaldieren, kreeftachtigen en mollusken. Voor de Skipjacktonijn en de meeste van zijn familieleden doet het er niet veel toe wat hij eet. Ze eten gewoon wat er maar is.

EEN WARMBLOEDIGE VIS!

Een tonijn heeft geen koud bloed zoals de meeste andere vissen. Ze hebben een systeem waarmee ze hun lichaam een paar graden warmer kunnen houden dan het water. Als het warme bloed uit het lichaam teruggaat naar de kieuwen voor meer zuurstof komt het voorbij het koude zuurstofrijke bloed dat uit de kieuwen komt en maakt het dan dus warmer.

CAMOUFLAGEARTIEST

De tonijn is net als andere dieren in staat zich te camoufleren tegen zijn vijanden. Als je uit het diepe water omhoog kijkt kun je de lichtgekleurde buik van de tonijn haast niet zien. Als je van boven in het water kijkt kun je hem ook niet zien vanwege de blauwe kleur van zijn rug.

VOORTPLANTING

Het leven van een tonijn begint als een vrouwtje haar eieren legt (bij een vis heet dat kuitschieten) in de wijdopen zee. (Terwijl een tonwijnachtige vis zich overal ter wereld thuis voelt, is het interessant dat ze voor het kuitschieten altijd naar dezelfde plaats terugkeren.) De eitjes worden bevrucht door het sperma dat de mannetjes in de buurt van de eitjes vrijgeven. Binnen ongeveer 24 uur komen er kleine larfjes uit de eitjes. Een groot vrouwtje legt niet minder dan zo'n 6000.000 eitjes tegelijk. Het aantal gelegde eitjes hangt af van het formaat van de vrouwtjesvis; een kleinere vis legt er meestal maar een miljoen. De eitjes zijn maar klein. Bij het kuitschieten zijn ze, samen met het druppeltje olie waar ze inzitten om ze te laten drijven, maar één mm (0,04 duim) in diameter. Van het moment dat sommige van de tonijnsoorten uit het eitje komen, worden ze totdat ze volwassen zijn een miljard keer zo groot. Als een tonijn zoveel eitjes legt is het dus de vraag waarom zit de zee niet vol met tonijn?

Het antwoord is dat er van de miljoenen eitjes gemiddeld maar twee per vrouwtje volwassen worden. Wat komt er dan van al die andere eitjes, larfjes en kleine tonijntjes? Die zijn opgegeten door al het andere in de zee rondzwemmend gedierte, waaronder dat van hun eigen soort, en ook door zeevogels. Maar de tonijnen die het maken bevinden zich dan ook meteen helemaal bovenaan de voedselketen, en er zijn maar heel weinig roofdieren en vissen over waar ze voor op moeten passen.

DE GROTE TONIJNENVRAAG

Hoe meer er door de mariene biologen over de tonijn wordt ontdekt hoe meer vragen er overblijven over deze zeer opmerkelijke vissoort, onder andere: Hoe vindt een tonijn de weg als hij duizenden kilometers aflegt in een niet gemarkeerde oceaan? Hoe homeothermisch zijn ze eigenlijk, ofwel in staat om op temperatuur te blijven? Waarom legt de vrouwtjestonijn zo ontzettend veel eieren? Waar haalt een volwassen tonijn de enorme hoeveelheid voedsel vandaan de hij nodig heeft om constant in beweging te blijven? Laten we hopen dat er door onderzoekers in de toekomst op al deze vragen antwoorden gevonden worden.

VISMETHODEN

Er worden bij de commerciële tonijnvisserij drie methoden gebruikt:

KRANSNET

Een net wordt om een school tonijnen heen getrokken, uit de boot terwijl de ene kant met gewichten diep omlaag wordt gehouden. Als het net om de school vis heen zit wordt de onderkant van het net met touwen dichtgetrokken zodat de vis gevangen zit en aan boord getrokken kan worden. Met behulp van deze methode wordt commercieel ongeveer 80% van de vetarme tonijn gevangen. Er wordt voor de visconserven van BRUNSWICK® een soort vetarme tonijn gebruikt.

LIJNVISSEN

Voor lijnvissen wordt een lange lijn van wel 130 km gebruikt die vanuit een vissersboot geplaatst wordt. Hij wordt met behulp van drijvers aan de oppervlakte gehouden en met vlaggetjes gemarkeerd. Zijlijntjes die aan de lange lijn zijn vastgemaakt worden met aas aan een haak verzwaard en reiken van 55 meter tot 150 meter diep. Om die lange lijn te plaatsen heb je zo'n 20 uur nodig en het neemt zelfs nog langer om hem, mét de gevangen vis, weer in te halen. Ongeveer 80% van de Albacore Tonijn wordt met behulp van deze methode gevangen.

HENGEL EN LIJN

Levende vis (ansjovis of sardines) wordt als aas overboord gegooid om tonijnen aan te trekken (chumming), waar ze dan met weerhaakvrije haken vanuit de boot door de hengelende vissers opgevist worden.

 

HOE WORDT DE TONIJN VERWERKT? 

AFLEVEREN BIJ DE CONSERVENFABRIEK

De tonijn wordt direct van de vissersboot bij de conservenfabriek afgeleverd of, in het geval van een buitenlands visserijbedrijf, met behulp van een diepvriesschip. Het is meestal diepgevroren tonijn en hij wordt om kwaliteitsredenen ook zo gauw mogelijk in de koelruimtes van de fabriek opgeslagen.

SORTEREN

De vis wordt bij het uitladen meteen op grootte en gewicht gesorteerd. Dit wordt gedaan zodat ze beter ontdooid en vóórverwarmd kunnen worden.

ONTDOOIEN

De tonijnverwerking begint met het vervoer van de diepvries naar de ontdooivaten waarin de tonijn op uniforme wijze ontdooid kan worden vóórdat hij schoongemaakt wordt.

VÓÓRVERWARMEN

De ontdooide tonijn wordt dan op rekken gelegd die in grote hoge druk stoomruimtes of zogenaamde retorten gereden worden. De tonijn wordt afhankelijk van formaat een voorgeschreven tijd lang bij een voorgeschreven temperatuur vóórverwarmd. Bij dit onder stoom vóórverwarmingsproces worden de natuurlijke en sterk smakende visoliën uit de vis verwijderd en daarna kunnen de graten en de huid ook gemakkelijker verwijderd worden.

AFKOELEN

Na het vóórverwarmingsproces worden de rekken tonijn vervoerd naar een afkoelruimte waarin de temperatuur geregeld kan worden.

SCHOONMAKEN

Als de tonijn afgekoeld is wordt hij vervoerd naar de schoonmaaktafels, waar de graten en de vishuid verwijderd worden van het eetbare vlees.

INBLIKKEN

Als het eetbare deel van de tonijn echt helemaal schoon is en er echt geen graatje meer in te vinden is wordt het ingeblikt. De blikjes worden machinaal met tonijn gevuld en worden dan op een rij vervoerd naar de vacuümafsluiter. Daar krijgen ze, afhankelijk van het soort product, automatisch de juiste hoeveelheid zout, plantaardige bouillon, water en olie toegevoegd. De dekseltjes worden dan op de blikjes gedrukt, waarna ze de vacuümafsluiter ingaan, waar de lucht uit het blikje weggezogen wordt en het dekseltje hermetisch wordt afgesloten.

VERHITTEN

De blikjes worden dan in een waterbad schoongemaakt, zodat er geen olieresten meer aanzitten, en worden dan weer op de retortrekken geplaatst. Na een voorgeschreven verhittingsperiode bij een voorgeschreven temperatuur worden de blikjes uit de retort verwijderd en naar een koelruimte vervoerd.

ETIKETEREN

Als de blikjes afgekoeld zijn worden ze van etiketten voorzien en in dozen verpakt.

KWALITEITSGARANTIE

Op de dag nadat de tonijn verpakt is, worden er uit de partij van de dag ervóór representatieve monsters genomen, die geopend en dan gecontroleerd worden op het vacuüm, hoe het vees eruit ziet, en ruikt en smaakt, of het vlees wel schoon is, wat de textuur is van het vlees en in welke stijl de verpakking gedaan is. De resultaten van deze monsters geven aan wat de kwaliteit van de partij is. Er wordt de hele tijd gedurende deze verwerkingsprocedure getoetst of de kwaliteit wel op peil is voor een kwaliteitsproduct. De tonijn van BRUNSWICK® staat bij zowel de handel, de consument als de concurrentie, bekend als een echt kwaliteitsproduct.

VERVOER VOOR DE VERKOOP

Als de kwaliteit van de tonijn is goedgekeurd kan hij in containers geladen en afgeleverd worden.

BRUNSWICK® – EEN KWALTEITSPRODUCT

DOE JE BEST, DOE DE BRUNSWICK® TONIJN is niet alleen een slagzin, het is ook wat we je beloven. Bij BRUNSWICK® bieden we je een grote hoeveelheid verschillende visconserven aan en hoewel de inblik- en bereidingsmethode voor ieder product verschillend is, moeten ze allemaal na intens toetsen het hoogste kwaliteitspeil gereikt hebben vóórdat ze het BRUNSWICK® etiket mogen voeren. Wat je in elk blikje kan verwachten, zijn prachtige en heerlijk smakende producten en dat komt omdat ons kwaliteitscontroleteam ervoor zorgt dat het hoogste kwaliteitspeil in de sector bereikt wordt. Bij ons gaat een product pas de deur uit als het kwaliteitscontroleteam er toestemming voor gegeven heeft. Voor het continue behoud van het kwaliteitsniveau worden er elk jaar regelmatig controles gehouden op de veiligheid en kwaliteit van onze producten.

Een integraal onderdeel van de kwaliteitsgarantie van BRUNSWICK® is de intensieve manier waarop we onze leveranciers en onze producten toetsen. BRUNSWICK® neemt alleen maar producten af van productiefaciliteiten die op het peil van ons bedrijf werken of hoger. BRUNSWICK® is uiteindelijk de enige handelaar in visconserven in Canada die in zuidoost Azië, waar de tonijn en andere specialiteiten meestal vandaan komen, kwaliteitscontrole- en verwervingspersoneel heeft, hetgeen leidt tot een betere garantie voor kwaliteit en veiligheid van de producten. Elke productiefaciliteit die BRUNSWICK® van goederen voorziet, moet de richtlijnen volgen van de internationaal geaccepteerde voedselveiligheidsprincipes van het Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Elke faciliteit wordt regelmatig zeer grondig geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat ze op peil blijven. Elke keer als er een faciliteit is die ons peil niet bereikt mogen ze geen producten meer afleveren die de naam BRUNSWICK® dragen. We kunnen dit soort doelstellingen alleen maar bereiken vanwege de technische dienst en kwaliteitsgarantie afdeling bij BRUNSWICK®. Hiertoe behoren onder andere:

• Verwarmingsspecialisten

• Voedingsexperts

• Bevoegde gevoelstoetsers

• Procedureingenieurs

• Verpakkingsspecialisten

• HACCP-specialisten

Dat we je de veiligheid en de goede kwaliteit van onze producten kunnen garanderen is vanwege een combinatie bij BRUNSWICK® van ervaring in de sector, kwaliteitsgarantie-systemen die op wetenschappelijke inzichten gebaseerd zijn, en voortdurende inspecties van onze producten. Van BRUNSWICK® verwacht je niet minder!


© Copyright Brunswick Seafood, 2016. Alle rechten voorbehouden.