Brunswick

Click here forBrunswick ® Canada

Blijvende duurzaamheid

Het BRUNSWICK-bedrijf produceert visproducten. In het bedrijf staan we achter de internationale richtlijnen en beheersinitiatieven die tot doel hebben de vispopulatie voor de toekomst in stand te houden.

Als de belangrijkste Canadese producent van visproducten die op kamertemperatuur bewaard kunnen worden, was Connors Bros. Clover Leaf Seafoods het eerste bedrijf in onze sector dat begonnen is met bedrijfsinitiatieven op het gebied van een houdbaar wereldwijd vissoortenbeheer voor de conservenindustrie (o.a. tonijn, zalm, sardines en strandgapers). We hebben als doel veranderingen aan te brengen die voor de mensheid in de toekomst leiden tot de bescherming van onze zeer gevoelige vispopulaties.

De visserij in stand houden:

Het Connors Bros. Clover Leaf Seafoods-bedrijf heeft een bedrijfsplatform voor duurzaamheid. Dat is een belangrijke factor geweest bij het bepalen wanneer we, en waar ter wereld we zaken doen. We staan helemaal achter de wereldwijde richtlijnen en bedrijfsinitiatieven waarmee onze visserij in stand gehouden kan worden. We hebben dit soort beheersmaatregelen al vele jaren lang aangemoedigd en toegejuicht en we krijgen een steeds grotere impact.

Ons beleid is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. We trekken experts aan van buiten het bedrijf om onze verschillende vismethoden op beheer met een oog op de toekomst te evalueren. Die evaluaties van ons zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke vispopulatie-schattingen, gedaan door verschillende nationale en internationale onderzoeksinstituten met gebruikmaking van onder andere de volgende criteria:

 

  • Evaluatie van de populatiestatus van de te vangen soort
  • Evaluatie van de impact op andere soorten en op het ecosysteem als geheel.
  • Overzicht van de huidig aanwezige visserijplatforms
  • Overzicht van de politiecontroles en -maatregelen voor naleving
  • Het opstellen van aanbevelingen ter verbetering van het visserijbeheer.

Als een wereldwijde inkoper en leverancier van op kamertemperatuur houdbare visproducten hebben we onze eigen visserij ontleed in onafhankelijke evaluatiesectoren. Vier van de soorten waarop we vissen (tonijn, zalm, sardines en strandgapers) vormen het leeuwenaandeel van de op kamertemperatuur houdbare visproducten en voor deze soorten zijn de studies al af. In het komende paar jaar hopen we de studies te voltooien van de andere vissoorten waar we op vissen.

Daar komt nog bij dat het Connors Bros. Clover Leaf visconservenbedrijf ook heeft samengewerkt bij de oprichting van de Internationale Stichting voor de Visduurzaamheid of de International Seafood Sustainability Foundation (ISSF); ISSF bestaat uit een wereldwijde samenwerking tussen de wetenschap, de tonijnvisserij en een aantal milieu-NGO's. ISSF heeft als beleid om op basis van wetenschappelijke inzichten de tonijnpopulatie te beschermen en er zo op te vissen dat hij in stand gehouden wordt, door o.a. te veel bijvangst te voorkomen en een gezond ecosysteem te bevorderen. Het directe doel van de ISSF is de tonijnpopulatie op of boven het voorkomensniveau in stand houden dat nodig is voor een maximaal in stand te houden opbrengst, in een gezond, aan de tonijn aangepast ecosysteem. Voor meer informatie over de ISSF en hun proactieve visserijbeleid kun je een bezoek brengen aan www.iss-foundation.org

Het Connors Bros. Clover Leaf coservenbedrijf is een voorloper bij het aanpakken van dit soort belangrijke zaken. Aangezien we in 1889 opgericht zijn is ons merk één van oudste merken voor visproducten in Canada. We zijn ervan overtuigd dat ons voorbeeld en ons beleid allebei leiden tot een houdbare toekomst voor de voor ons zo noodzakelijke visvangst.

 


© Copyright Brunswick Seafood, 2016. Alle rechten voorbehouden.